/english below

W dniach 16-18.11.2018 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się ogólnopolski zjazd szkoleniowy Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska „ ESN UPGRADE Lublin 2018” organizowany przez lokalną sekcję ESN LUT, działającą na Politechnice Lubelskiej.

ESN UPGRADE to cykliczny zjazd szkoleniowy stworzony dla członków Stowarzyszenia ESN Polska, odbywa się dwa razy do roku i trwa od piątku do niedzieli, zawsze ma  określony motyw przewodni. Uczestnicy przez 3 dni pełne szkoleń mogą podnosić swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z różnych dziedzin. Zjazd zawsze podzielony jest na ścieżki tematyczne, które pozwalają przybliżyć wiedzę z zakresu między innymi: zarządzania zespołem i projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, szeroko pojętych umiejętności miękkich, finansów, Public Relations oraz niezbędnej w dzisiejszych czasach wiedzy z zakresu IT. Dodatkowo podczas zjazdu poruszane będą tematy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ma on na celu również promowanie tolerancji międzynarodowej oraz zachęcenie do aktywnej pomocy studentom z wymiany międzynarodowej.

 W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 uczestników z 36 uczelni w Polsce, dla których zjazd ten będzie źródłem motywacji do dalszego działania oraz możliwością poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. W prace nad zorganizowaniem zjazdu zaangażowani są wszyscy członkowie sekcji, w tym specjalnie wyznaczony Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą studenci Politechniki Lubelskiej. Zaangażowani będą również wolontariusze z Politechniki Lubelskiej oraz innych uczelni z naszego miasta.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin

Partnerzy:

Europiek, CocaCola

 

/////////////////////////////

From 16th to 18th of November 2018 on the Faculty of Civil Engineering and Architecture on Lublin University of Technology our local ESN LUT will host "ESN UPGRADE" which is an all-Poland training course of ESN Poland association.


ESN UPGRADE is held two times a year in different locations. It always lasts 3 days from Friday to Sunday and has its own theme. Participants throughout the whole event can improve their qualifications by attending various workshops and courses divided into themed paths in many domains  such as: team and project management, human resources, wide range of soft skills, finances, public relations and nowadays necessary IT knowledge. Additionally UPGRADE will bring up subjects necessary for the organization to function properly. It is also aiming at promoting international tolerance and encourage people into helping international exchange students.

Almost 100 students from 36 different polish universities will participate in the event for whom ESN UPGRADE will be the source of motivation to further work and an opportunity to meet people with similar interests. For this to take place we engaged some volunteers from University of Technology and other universities in Lublinas well as all of our section members with special Organizational Committee which consists of : Monika Rumińska, Elżbieta Ziemba, Marika Rogalska, Agnieszka Jakubik, Wojciech Czyżewski, Anna Siekierska and Łukasz Pawelec.

Partners:

Europiek, CocaCola